Activiteiten

odev

Ufuk organiseert activiteiten voor jong en oud. Voor jongeren organiseert Ufuk o.a. huiswerkbegeleiding, excursies, thema dagen en sport dag. Voor de senioren biedt Ufuk voorlichtingsbijeenkomsten, Nederlandse taalcursus, mogelijkheid tot zwemmen, spreekuur en computercursus. De ontmoetingsruimte wordt voor ouderen beschikbaar gesteld. Daarnaast worden er voorlichtingsbijeenkomsten, excursies georganiseerd. Voor buurtbewoners, samenwerkende organisaties en alle andere geïnteresseerden worden de volgende activiteiten (samen) georganiseerd:

Spreekuur

De behoefte aan hulp en informatie bij individuele problemen is binnen de Turkse gemeenschap erg groot. Ufuk wordt dan ook regelmatig overspoeld met verschillende vragen van maatschappelijke en sociaaljuridische aard. Om aan deze vraag tegemoet te komen heeft Ufuk, vrijwilligers aangenomen om aan de gestelde vragen en hulp kan beantwoorden. Enkele taken van de vrijwilliger is het verlenen van informatie over verschillende zaken en het doorverwijzen naar externe instanties.

Naast alle activiteiten voor jongeren ziet Ufuk ook het belang in van de nodige ontspanning. Zoals veelvuldig naar voren wordt gebracht, is de druk op de gezinnen – ondermeer door krappe behuizing en aanpassingsproblemen aan de enorme haastige Amsterdamse samenleving – vaak dusdanig groot dat dit tot de nodige spanning kan leiden. Het belang van […]

Open dag

INHOUD

Sport & spel voor jongeren

INHOUD

Ontmoeting

Een van de benedenruimtes van UFUK dient al jaren als ontmoetingsruimte voor de ouderen uit de buurt. Er wordt hun de mogelijkheid geboden in een vertrouwde en bekende omgeving met elkaar te praten, koffie of thee te drinken, televisie te kijken, kranten en tijd­schriften te lezen. De ontmoetingsruimte is daarmee essentieel in het betrekken van de […]

Thema bijeenkomsten en voorlichting

Om de jongeren op de hoogte te houden van veranderingen die de jongeren zelf interesseren, organiseert Ufuk een aantal thema bijeenkomsten. De bijeenkomst kan een professional leiden, maar ook een vrijwillige dag voorzitter. Komende jaren wil Ufuk zich vooral inzetten voor onderwerpen die de jongeren zelf niet kunnen organiseren, maar wel heel graag georganiseerd wil hebben.

Ufuk organiseerd jaarlijks voorlichtingsbijeenkomsten die specifiek gericht zijn op thema’s die vrouwen, ouderen en jongeren aanspreken. In het komende jaar zal ernaar gestreefd worden aandacht te besteden aan de volgende onderwerpen: Zorgstelsel; School, kind en ontwikkeling; Onderwijs; Pensioenregeling.

Ufuk wil een bijdrage leveren aan meer onderling begrip en samenhang in de buurt, stadsdelen en de gemeente. Om hier vorm aan te geven organiseert Ufuk open dagen en buurtbijeenkomsten. Tijdens de open dagen kunnen buurtbewoners en andere geïnteresseerden kennis maken met de projecten en activiteiten die Ufuk voor de achterban opzet en uitvoert. Ook […]

Huiswerkbegeleiding

Het hele jaar door ondersteunt Ufuk jongeren bij het maken van hun huis­werk. In het weekend worden ongeveer 40 jongens en 40 meiden begeleid door vrijwilligers (o.a. docenten, stagiar(es) en hoog opgeleide jongeren). De jongeren zijn tussen de 10 en 15 jaar en volgen op verschillende niveaus onderwijs, variërend van VMBO tot VWO. Vaak hebben…

Doordeweekse opvang met overnachting Een doordeweekse dag begint in ons educatiecentrum net als in ieder gezin. Na het opstaan: wassen, ontbijt en tanden poetsen. Daarna gaan de jongeren naar school. Na schooltijd kunnen de schoolbelevenissen, onder het genot van een kopje thee, uitgewisseld worden. Volgens het opgestelde programma gaan de kinderen vervolgens verder tot het […]

Cursussen

Ufuk organiseert verdeeld over het hele jaar een aantal reeks cursussen. De cursussen die Ufuk aanbied, zijn bestemd voor beginners en wordt hierdoor op een laagdrempelige wijze aan deelgenomen. De cursussen waar u voor moet inschrijven zijn: Computercursus; Zwemcursus; Engels.