Over ons

Ufuk betekent horizon, perspectief en toekomst in het Turks. Ons motto is: samen op weg naar de toekomst met perspectief! Stichting Ufuk is een initiatief van de eerste generatie medelanders van Turkse komaf die naar Nederland kwamen als gastarbeiders. Sinds de jaren tachtig hebben zij sociaal maatschappelijke activiteiten en onderwijsondersteuning aangeboden in Amsterdam-Oost. Nog steeds is stichting Ufuk actief op het gebied van participatie en onderwijsondersteuning.

 

Stichting Ufuk ontvangt, begeleidt, helpt en verwijst (Turkse) ­bewoners in Amsterdam in het algemeen en in Amsterdam Oost in het bijzonder, vanuit een algemeen emancipatie perspectief. Het doel is hen hiermee meer te laten participeren en integreren in de (Amsterdamse) samenleving.  Bekend is dat de participatie van nieuwe Nederlanders (in Amsterdam), vooral op het gebied van werk, onderwijs, beleid en bestuur her en der door verschillende redenen aan te wensen overlaat. Dit houdt de maatschappelijke ongelijkheid in stand. Ufuk wil onder andere door het actief betrekken van de doelgroep bij al haar activiteiten ervoor zorgen dat dit minder wordt.

 

Met een preventieve aanpak wil  Stichting Ufuk de jongeren ondersteunen bij het behalen van een diploma, waarmee de jongeren een betere positie kunnen verkrijgen binnen de Nederlandse samenleving.

 

Activiteiten die in dit kader plaatsvinden, zijn zeer divers van aard; van intensieve huiswerkbegeleiding tot ondersteuning in opvoeding en educatie, van het bedragen aan een zinvolle vrijetijdsinvulling tot het geven van een plek voor ontmoeting.

 

Het buurtgericht werken van de stichting  is gericht op het versterken van sociale cohesie in de buurt, voor jong en oud, autochtoon en allochtoon.